PMM zakończony i pozdrowienia zebrane


Na szybko, przed opuszczeniem szkoły konwentowej i przeniesieniem się na teren Targów Lubelskich donosimy o ostatnich naszych działaniach na Falkonie 2012 oraz przybliżamy wybrane atrakcje wczorajszego dnia. 

Masz opinię? Wyraź swoje zdanie